• امروز : یکشنبه - ۳۱ تیر - ۱۴۰۳

قرآن

غربت قرآن در همه دولت‌ها با فراز و نشیب‌هایش ادامه دارد

غربت قرآن در همه دولت‌ها با فراز و نشیب‌هایش ادامه دارد

مدیر مدرسه علمیه قرآنی امیرالمؤمنین(ع) تبریز گفت: قرآن همچنان در غربت است. در همه دولت هایی که روی کار آمده اند قرآن در غربت است و این غربت ادامه دارد.